İzmir Üniversitesi Paylaşım Forumları


Sponsor Reklam Alanı
 

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Öğrencilerin kayıt vb. gibi işlemler ile alakalı edinmesi gereken bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Yeni Konu   Cevap Yaz

 
Seçenekler Stil
Alt 29 Mart 2018, 17:15   #1
Fatma


Fatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Profilim Üyelik tarihi: 27 Mart 2018
Mesajlar: 34
Konuları:
Aldığı Teşekkür:
Ettiği Teşekkür:
Rep Puanı: 0
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

(04.07.2017 tarih ve 475/09 sayılı Üniversite Senatosu)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Güzel Sanatlar Fakültesine özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Fakülteye özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;

a) Dekanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını,

b) Fakülte: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,

c) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

ç) Sınav: Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarını,

d)Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

Sınav takvimi

MADDE 5 - (1) Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin sınav takvimi senato kararı ile belirlenir ve Fakültenin internet adresinde ilan edilir.

Başvuru şartları

MADDE 6 - (1) Özel Yetenek Sınavlarına girecek adayların, o yıl için yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından (YGS) ya da Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Sınavından (DEYÖS) Senato tarafından belirlenen puana ve puan türlerine, engelli öğrencilerin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen puana ve koşullara sahip olmaları gerekir.

Başvuru usulü

MADDE 7 - (1) Adayların, Özel Yetenek Sınavlarına katılabilmek için, ilan edilen süre içerisinde ön kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Ön kayıt işlemleri, Fakültenin resmi internet sitesinde GSF Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden yapılır. Engelli adaylar bizzat ya da birinci ya da ikinci derece akrabaları ile Fakülte öğrenci işlerine başvuru yapabilirler. Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını başvuru anında ibraz etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu adayların ise Fakülte öğrenci işlerine bizzat başvuru yapmaları gerekir.

(2) Sınavlar iki grupta düzenlenir. Adaylar başvurmak istedikleri ana sanat ya da ana bilim dalının yer aldığı yalnızca tek bir gruba başvurabilirler. Diğer gruba başvuru yapamazlar.

(3) Birinci gruba başvuran adaylar ön kayıt ekranında en çok istedikleri programlardan başlayarak en fazla beş program tercihi yapabilir. İkinci gruba başvuran adaylar için tercih sınırlaması yoktur.

(4) Adaylar kontrol aşamasının ardından ilan edilen tarihten itibaren GSF Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden Sınav Giriş Belgesinin yazılı çıktısını alır.

Sınavlara girebilmek için gerekli belgeler

MADDE 8 – (1) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.

(2) Adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlardır:

a) TC kimlik numarası bulunan resmi kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi),

b) Fakültenin Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sisteminden alacakları Sınav Giriş Belgesi,

c) Fakültenin internet sayfasında ilan edilecek diğer belgeler.Sınavların niteliği

MADDE 9 – (1) Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci alacak anasanat / anabilim dalları iki ayrı grupta yer alır.

I. Grup

Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı
Heykel Bölümü / Heykel Anasanat Dalı
· Sahne Sanatları Bölümü / Sahne Tasarımı Anasanat Dalı

· Grafik Bölümü / Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

· Grafik Bölümü / Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı

· Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü / Seramik Anasanat Dalı

· Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı

· Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı

· Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü / Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı

· Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı

· Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı

· Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Tezhip Anasanat Dalı

II. Grup

· Sahne Sanatları Bölümü / Oyunculuk Anasanat Dalı

· Sahne Sanatları Bölümü / Dramatik Yazarlık- Dramaturji Anasanat Dalı

· Müzik Bilimleri Bölümü / Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

· Müzik Bilimleri Bölümü / Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı(2) Özel yetenek sınavları I. Grupta yer alan Resim ve Sahne Tasarım Anasanat Dalları için üç, diğer anasanat / anabilim dalları ile II. Grupta yer alan anasanat / anabilim dalları için iki aşamadan oluşur. 1. Aşama her iki grup için de “eleme” sınavı niteliğindedir. 2. Aşama sınavları I. Grupta yer alan Resim Bölümü ve Sahne Tasarımı Anasanat dalı için “eleme”, diğer tüm anasanat / anabilim dalları için “değerlendirme” sınavı niteliğindedir. 3. Aşama sınavları “değerlendirme” niteliğindedir. 2. ya da 3. Aşama sınavları programların yapısına göre fazla sınavı içerebilir.Sınavların yapılışı

Madde 10- (1) Sınavlar Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılır.(2) Birinci aşama sınavları;

I. Grup

· Ortak Desen Sınavı üç oturumda yapılır, her oturumun süresi 40 dakika olup, 15’er dakikalık iki ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.II. Grup

· Oyunculuk Anasanat Dalı için “Sahne Sınavı” düzenlenir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.· Dramatik Yazarlık- Dramaturji Anasanat Dalı için “Kompozisyon Sınavı” düzenlenir. Sınav 90 dakikalık tek seansta tamamlanır. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda mekânda toplu olarak sınava alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan öğrenci kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.· Müzik Bilimleri Anabilim Dalı ile Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için ortak bir “İşitme Sınavı” yapılır. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.(3) İkinci aşama sınavları;

I. Grup

· Grafik Tasarım Anasanat Dalı, Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı, Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı, Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı için, “Hayalden Desen Sınavı” üç oturumda yapılır, her oturumun süresi 50 dakika olup, 10’er dakikalık iki ara verilir. “Algıya Dayalı Desen Sınavı” iki oturumda yapılır, her oturumun süresi 55 dakika olup, 10 dakikalık tek ara verilir. İki sınav arasında bir saat mola verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.I. Grup

Resim Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı ve Sahne Tasarımı Anasanat Dalı· Resim Anasanat Dalı için eleme niteliğinde olan “Serbest Uygulama Sınavı” her biri 45 dakika olan üç oturumda yapılır, sınavda 15’er dakikalık iki ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.· Heykel Anasanat Dalı için “Canlı Modelden Desen Sınavı” üç oturumda yapılır, her oturumun süresi 40 dakika olup, 15’er dakikalık iki ara verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.· Sahne Tasarımı Anasanat Dalı için “Mekân Tasarım Çizim Sınavı” ve “Üç Boyutlu Form ve Mekân Oluşturma Sınavı” sınavları yapılır. Sınav süresi her bir sınav için 2 saattir. Sınavlar blok yapılır, iki sınav arasında bir saat mola verilir. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda salonda toplu olarak sınava alınır. Sınav salonundaki yerleri kayıt altına alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan aday kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler.II. Grup

· Oyunculuk Anasanat Dalı için “Sahne-Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans-Hareket Sınavı”. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.· Dramatik Yazarlık- Dramaturji Anasanat Dalı için “Kompozisyon Sınavı” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Kompozisyon sınavı 90 dakikalık tek seansta tamamlanır. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda mekânda toplu olarak sınava alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan öğrenci kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler. Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.· Müzik Bilimleri Anabilim Dalı için “Yazılı Sınav” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Yazılı sınav 90 dakikalık tek seansta tamamlanır. Adaylar katılımcı sayısına bağlı olarak yeterli sayıda mekânda toplu olarak sınava alınır. Mühürlü sınav kağıtlarında yer alan öğrenci kimlik bilgileri sınav sonunda kapatılır. Jüri, sınav kağıtlarını kimlik bilgileri kapalı olduğu halde inceler. Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.· Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için “Mesleki İşitme Sınavı” ve “Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Her iki sınavda da adaylar tek tek sınava alınır. Performans ve görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.(4) Üçüncü aşama sınavları;

I. Grup

· Resim Anasanat Dalı “Adayın Katılımı ile Sözlü Görüşme ve Dosya İnceleme Sınavı” düzenlenir. Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.· Sahne Sanatları Anasanat Dalı “Adayın Katılımı ile Sözlü Görüşme Sınavı” düzenlenir. Sözlü görüşme sınavında adaylar tek tek sınava alınır. Görüşme sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.Değerlendirme ve Sonuçların ilanı

MADDE 11 – (1) I. Grupta yer alan Resim Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı ve Sahne Tasarımı Anasanat Dalının sonuçları, I. Gruptaki diğer anasanat dallarından ayrı olarak hesaplanır.(2) I. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Grafik Tasarım Anasanat Dalı, Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı, Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı, Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı)

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir.

2. Aşama Sınavları Hayalden Desen Sınavı ve Algıya Dayalı Desen Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur. Adayların başarılı olabilmeleri için her sınavdan en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Hayalden Desen Sınavında adayların bir olayı, hikayeyi ya da metni görsel olarak betimleme ve kurgulama yeteneği ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır. Algıya Dayalı Desen sınavında ise adaylara verilen bazı objelerin etüt edilerek tasarımın ilkeleri doğrultusunda etüt edilmesi istenir. Bu sınavda adayın görsel ve zihinsel algılama yeteneğini ölçmek amaçlanır. Hayalden Desen Sınavının %40’ı ve Algıya Dayalı Desen Sınavının %60’ı alınarak adayın ikinci aşama notu hesaplanır.

Grafik Tasarım Anasanat Dalı, Grafik Resimleme ve Baskı Anasanat Dalı, Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı, Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı, Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı, Tezhip Anasanat Dalı için jüri puanı 1. Aşamanın %40’ı ve 2. Aşamanın %60’ı alınarak oluşturulur. Adayların Jüri Puanının en az 50 ve üzeri olması gerekmektedir.(3) I. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Resim Anasanat Dalı)

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir.

2. Aşama Serbest Uygulama Sınavında adayların görme ve biçimlendirme kapasiteleri ile estetik duyarlıklarını ölçen bir değerlendirme yapılır. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri puan alan adaylar üçüncü aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

3. Aşama Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme ve Dosya İnceleme Sınavında adayların görsel kültür yeterliliği, alana olan yakınlıkları, sanatsal sorunları kavrama potansiyelleri hazırlanan çalışma dosyası beraberinde değerlendirilir. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adayların Jüri Puanları oluşturulur.

Resim Anasanat Dalı İçin Jüri Puanı 1. Aşamanın %50’si, 2. Aşamanın %30’u ve 3. Aşamanın %20’si alınarak oluşturulur.(4) I. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Heykel Anasanat Dalı)

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir.

2. Aşama Canlı Modelden Desen Sınavında adayların çalışmaları çok boyutlu algılama, motor sistem becerisi ve ayrıntı tanımlama yeterliliği gibi hususlar açısından değerlendirilir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

Heykel Anasanat Dalı İçin Jüri Puanı 1. Aşamanın %40’ı ve 2. Aşamanın %60’ı alınarak oluşturulur.(5) I. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Sahne Tasarımı Anasanat Dalı)

1. Aşama Canlı Modelden Ortak Desen Sınavında adayların çalışmaları oran orantı, kompozisyon, algılama, estetik kavrayış ve doğru aktarma gibi hususlar açısından değerlendirilir ve 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar. Sonuçlar başarılı - başarısız olarak ilan edilir.

2. Aşama Sınavları Mekân Tasarım Çizim Sınavı ve Üç Boyutlu Form ve Mekân Oluşturma Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur. Adayların başarılı olabilmeleri için her sınavdan en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Mekân Tasarım Çizim Sınavında adayların sahne uzamında mekân figür ilişkisi kurabilme yeteneği, mekânsal perspektif çizebilme ve hayal gücü kullanabilme becerisi ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır. Üç Boyutlu Form ve Mekân Oluşturma Sınavında ise adayların, verilen malzemelerle basit geometrik formlar oluşturabilme, form ve figür ilişkisini üç boyutlu sahne-mekân uzamında kurgulama becerisi ve yapılan üç boyutlu çalışmanın uygulama kalitesi ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır.

3. Aşama Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavında adayların genel sanat tarihi ile sahne ve gösteri sanatları bağlamında genel kültür seviyeleri ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri not alan adayların Jüri Puanları oluşturulur.

Sahne Tasarımı Anasanat Dalı İçin Jüri Puanı 1. Aşamanın %25’i, 2. Aşamanın %40’ı ve 3. Aşamanın %35’i alınarak oluşturulur.(6) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Dramatik Yazarlık- Dramaturji Anasanat Dalı)

1. Aşama Sınavında (Kompozisyon Sınavı) adayların Türkçenin dil-anlatım ve imla kurallarını hâkim olması, belirli bir yazınsal türün gerekleri doğrultusunda bütünlüklü bir metin oluşturabilmesi, yazdığı metinlerdeki düzey ve yaratıcılık ile ön plana çıkması beklenir. Sınav başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. 1. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

2. Aşama Sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınavdan oluşur. Adayların başarılı olabilmeleri için her sınavdan en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Yazılı sınavda (Kompozisyon Sınavı) adaylardan Türkçenin dil-anlatım ve imla kurallarını eksiksiz ve doğru bir biçimde uygulayabilmeleri, dil-anlatım açısından kendine özgü ve yaratıcı bir yaklaşıma sahip olmaları, farklı yazınsal türlerde ileri düzeyde kurgulama ve uygulama becerisine sahip olmaları, belirli durumları ve kişileri bir diyalog düzeni içinde yaratıcı bir biçimde yansıtabilmeleri beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. Sözel sınavda (Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme) adayların sanatın çeşitli alanlarında ve tiyatro alanında temel bilgi ve birikimine sahip olmaları, dramatik yazarlık- dramaturji eğitiminin gerektirdiği düşünme, sentezleme ve ifade etme becerisini sergileyebilmeleri beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

Dramatik Yazarlık- Dramaturji Anasanat Dalı için Jüri Puanı Yazılı sınavın %70’i ve sözlü sınavın %30’u alınarak oluşturulur.(7) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Oyunculuk Anasanat Dalı)

1. Aşama Sınavında (Sahne Sınavı) adayların seçilen sınav parçasını; tür, konu ve durum bakımından gerektirdiği duygusal, düşünsel ve devinimsel isteklere uygun biçimde hazırlayıp icra edebilmesi; Türkçeyi fonetik kurallarına uygun bir biçimde kullanarak sınav parçasının gerektirdiği ölçütlere uygun temel ses ve konuşma becerisi gösterebilmesi beklenir. Sınav başarılı-başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. 1. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

2. Aşama Sınavları Sahne-Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans-Hareket Sınavı olmak üzere üç bölümden oluşur. Adayların başarılı olabilmeleri için her sınavdan en az 50 ve üzeri not almaları gerekmektedir. Sahne Doğaçlama Sınavında adayın verilen durum ya da konuya uygun doğaçlama performansını tasarlaması ve uygulaması, bunu yaparken yönlendirmelere uygun biçimde duygusal, düşünsel, bedensel becerilerini sergilemesi beklenir. Şan- İşitme Sınavı piyano eşliğinde yapılır. Adayın tek ses, çift ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarında yetkinlik gösterebilmesi; oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir. Dans-Hareket Sınavında adayların hareket üretim kapasitelerini, koordinasyon ve denge becerilerini, fiziksel kondisyon yeterliliklerini, bedensel farkındalıklarını ve doğaçlama becerilerini sergilemesi beklenir. Sınavlar 100 üzerinden notlanır.

Oyunculuk Anasanat Dalı için Jüri Puanı Sahne Doğaçlama Sınavının %60’ı, Şan-İşitme Sınavının %20’si ve Dans-Hareket Sınavının %20’si oluşturulur.(8) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Müzik Bilimleri Anabilim Dalı)

1. Aşama Ortak İşitme Sınavında adayların işitsel algılaması ölçülür. Bu eleme sınavında adaya 5 adet iki ve üç; 1 adet dört sesten oluşan aralıklarla, temposuna göre iki veya dört ölçülük 1 adet ezgi çalınır ve adaydan herhangi bir sesle duyduklarını tekrar etmesi istenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

2. Aşama Yazılı Sınavda adaylardan müziksel bir olgudan hareketle yöneltilen bir soru ya da önermeye yanıt ve düşüncelerini yazılı/kompozisyon şeklinde kâğıda dökmesi istenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

3. Aşama Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavında adaylardan yöneltilen sorulara belli bir mantık örgüsü içinde yanıt vermesi ve savlarını gerçekleştirmesi beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

Müzik Bilimleri Anabilim Dalı için Jüri Puanı 1. Aşamanın %40’ı, 2. Aşamanın %20’si ve 3. Aşamanın %40’ı alınarak oluşturulur.(9) II. Grup Sınavları ve Jüri Puanı Hesaplanması (Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı)

1. Aşama Ortak İşitme Sınavında adayların işitsel algılaması ölçülür. Bu eleme sınavında adaya 5 adet iki ve üç; 1 adet dört sesten oluşan aralıklarla, temposuna göre iki veya dört ölçülük 1 adet ezgi çalınır ve adaydan herhangi bir sesle duyduklarını tekrar etmesi istenir. Sınav 100 üzerinden notlanır. 50 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına katılmaya hak kazanırlar.

2. Aşama Mesleki İşitme Sınavında adayların müzik teknolojisine ilişkin tınısal işitme/algılama becerisi ölçülür. Sınav 100 üzerinden notlanır.

3. Aşama Adayın Katılımı İle Sözlü Görüşme Sınavında adaylarından müzik teknolojiyle olan ilişkilerini ispatlaması ve en azından ilgili birkaç donanım veya yazılımı temel düzeyde kullanabilmesi beklenir. Sınav 100 üzerinden notlanır.

Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için Jüri Puanı 1. Aşamanın %40’ı, 2. Aşamanın %20’si ve 3. Aşamanın %40’ı alınarak oluşturulur.(10) Sınavların sonunda Başarı Puanları, jüri puanlarının Özel Yetenek Sınavı Puanı formülüne dahil edilmesiyle ÖSYS kılavuzunda yer alan esaslara göre hesaplanır. Sonuçlar Fakülte internet sitesinde, I. Grupta adayların yaptıkları tercih önceliği dikkate alınarak, II. Grupta tercih önceliğe dikkate alınmaksızın yerleştirilerek ilan edilir. Puan eşitliğinde yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.Kesin kayıtlar

MADDE 12- (1) Bir programa asil listeden yerleşen adaylar kazanmış olduğu programa ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(2) Herhangi bir programa asil listeden yerleşemeyen adaylar, yedek listelerine girmeye hak kazanmaları halinde, kontenjanlar dâhilinde birinci yedekten başlamak üzere yedek listesindeki sıraya göre kayıt yaptırabilirler. Listede sırası geldiği gün kesin kayıt yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

(3) Asil listede boş kontenjan kalması halinde ilgili programın boş kontenjanı kadar yedek liste oluşturulur. Bu listeler belirlenen kayıt süresi içerisinde kontenjanlar dolana kadar her gün yeniden ilan edilerek güncellenir.Kayıt için gerekli belgeler

MADDE 13- (1) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için gerekli belgeler;

a) Mezun oldukları okuldan aldıkları diplomanın ya da geçici mezuniyet belgesi aslı,

b) YGS sonuç belgesinin aslı,

c) 4.5 x 6 cm ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt için gerekli belgele ile Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu’na bizzat başvurmaları gerekir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav jürilerini oluşturulması

MADDE 14 – (1) Dekanlık, alanında uzman öğretim elemanları arasından altı adayı Yönetim Kurulu'na önerir. Yönetim Kurulu 6 aday arasından en az 3 veya 5’i asil, 1'i yedek olmak üzere sınav jürisini belirler. Engelliler için düzenlenecek özel yetenek sınavlarında aynı jüriler görev yapar.

Dekanlığın görevleri

MADDE 15 – (1) Dekanlık sınavların yürütülmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Sınav Jürilerini oluşturmak.

b) Sınav Düzenleme ve Yürütme Komisyonlarını oluşturmak.

c) Sınav sonuçlarının kaydını tutmak ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlara ait asil ve yedek listelerin ilanı için gerekli tüm tedbirleri almak.

ç) Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak.

d) Sınav öncesinde sınav mekânları ile ilgili tanımlamalar ve yönlendirmeleri hazırlamak.Sınavlarda görevli personel

MADDE 16 – (1) Özel yetenek sınavları Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav boyunca tüm idari ve akademik personel görevlidir. Özel durumlar haricinde izin kullanılamaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 18 – (1) 15.07.2014 tarih ve 428/11 sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlükte bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.


Kaynak: ogrenci.deu.edu.tr
izin yok
Fatma isimli Üye şimdilik offline konumundadır     Alıntı


Yeni Konu   Cevap Yaz

Bookmarks

Etiketler
adaylar, adayların, alan, alınır, anabilim, anasanat, aşama, aşamanın, bilgileri, bir, bu, bölümü, da, dalı, desen, grup, görüşme, hak, için, iki, ilan, ile, jüri, kayıt, kimlik, madde, müzik, notlanır, olarak, puanı, sahne, sınav, sınava, sınavları, sınavı, sınavında, sınavı”, sözlü, tasarımı, tek, ve, ya, yapılır, yer, yetenek, üzeri, üzerinden, özel, –, ·

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Fatma Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri 0 27 Mart 2018 16:49
İzmir’deki özel öğrenci yurtlarının adres ve telefon numaraları. SimHa Yurtlar & Apartlar 1 17 Mart 2018 18:20
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SimHa Ege Üniversitesi Fakülteler 0 09 Mart 2018 01:49
Güzel Sanatlar Fakültesi izmiR İzmir Demokrasi Üniversitesi Fakülteler 0 06 Mart 2018 23:31


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 23:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7   Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.